WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:111 回復:2 發表於 8 小時前
本主題由 212love 於 昨天 15:26 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
9 o3 K$ o8 o' R, V9 F
) X+ T5 B( L& `: L1 L2 e' F% y◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人
2 {' ^( ~& W; X◎片 名 打噴嚏
- t; t) R# c6 c; W2 h◎年 代 2020
, M+ ]1 [* }- X6 }+ F◎产 地 中国台湾" Y) f/ f& _. D/ F
◎类 别 爱情 / 科幻
6 T% w2 j5 H/ D1 G7 w9 }- @' ]◎语 言 汉语普通话
5 h4 O  `) p$ C% q" {# v◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾)
. z9 ]  ]5 c( x9 X, d4 Z* e8 H◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users3 j6 l) z2 U) ~/ _2 p. T0 W
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526// `- v5 X/ f* C; ?. Q/ D2 M# O6 G/ Z
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
1 G. _# y$ }5 l& E2 M# q! C◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/
- V& R0 j( g+ N- J2 B8 J◎片 长 101分钟# z* x/ h8 \2 T! k6 q
◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi, y/ n  t- U" p$ x& r
◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin
2 F6 Y$ b. y- `% c" v◎主 演 柯震东 Kai Ko
  A" m' c/ y6 R; N4 x, v   林依晨 Ariel Lin: E2 w' F9 p) G2 _
   张晓龙 Xiaolong Zhang9 w# ?: D7 X# c$ [
   王大陆 Talu Wang
: {% i& d/ x5 f% J6 K" p   吴建豪 Vanness Wu
' T8 \- `& F- |4 i4 d   古天乐 Louis Koo
+ d- J; Q' i% ^. E   苏品杰 Jay Su: p0 ~# a% g# r
   叶熙祺 Xiqi Ye4 A5 ^6 Z# Q* x5 v
   徐子珊 Kate Tsui
  ?" s8 W7 \4 _, w0 l   周亭羽 Tiffany Chou% t) U" b8 n! f
   姚坤君 Gwen Yao
2 U0 j3 p9 o4 g2 T5 w6 Q" m   禾浩辰 Bruce Hung+ y& I* D) q: y! |6 f# |! Q
   张艺 Yi Zhang
3 X$ f7 t0 }+ q; ?  g  S5 ?+ U   戴春荣 Chunrong Dai; g# q9 e7 R& |$ o8 \, T1 j  T! w$ P
   梁杰理 Patricio Antonio Liang
( X0 i2 }& Y, r. m4 T   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
& I, m& D8 l5 u3 \0 B$ J1 {2 N$ F- N4 J% d
◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影
: I, _; O7 C: }, B/ q4 a1 t& v* v4 Q( l# m1 g3 {
◎简 介 . S  x6 d: P- y) l
+ u0 M4 H, @3 D+ d
 这是一个存在超级英雄的城市。# e- j1 ]2 G) p5 G
 
3 z% f. Q6 v" M# O 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。
) t: x4 F" `& e( a$ ~7 r( p6 _ 
# e* a9 _7 x* q# w. f6 t- b5 I, ~ 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。
0 E' J" c" b& J1 P. }$ vVideo+ Y: b* P8 L# n9 q( E: k
ID : 1" b* W, F6 A- A& c" L
Format : AVC
3 S& C$ P/ z8 O9 a; k; BFormat/Info : Advanced Video Codec  p' U, C9 }" _1 B( o0 m$ Y
Format profile : [email protected]9 G+ Q$ p. ~% R/ b0 f3 w
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
0 [" Y# n: d' c/ k, N4 n9 V0 L0 a. YFormat settings, CABAC : Yes
4 d$ r2 h8 D( r1 W$ q( EFormat settings, Reference frames : 5 frames) n% J& L) T3 C9 b$ j- Z. O: Z
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC; f, I! O2 I' R$ u7 y
Duration : 1 h 41 min/ K+ T8 p  m' g, P3 ?& R
Bit rate : 11.8 Mb/s# t! Y! A5 Z& [8 \9 q6 f
Width : 1 920 pixels! L1 i& U% k/ B7 w
Height : 804 pixels
2 v" }& x$ F3 F/ b5 P5 h8 PDisplay aspect ratio : 2.40:13 r' \$ l* Z$ m# }7 J
Frame rate mode : Constant- v- d: C5 i9 W( ^2 {* [( d
Frame rate : 24.000 FPS
0 \- a( D- H$ |& m; d) R: q3 X: NColor space : YUV4 p8 [8 p! B: I! w( h8 }' e
Chroma subsampling : 4:2:0
5 c) Q. S1 j0 q. Z2 W' `. [6 DBit depth : 8 bits
" w5 ~+ B/ A( I' R/ qScan type : Progressive: Z( Q/ `" P# j
Bits/(Pixel*Frame) : 0.318
1 O7 Q3 d7 p+ i+ {: `# {Stream size : 8.32 GiB (95%)
. O+ B* Z3 E: O' |Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f
) u6 d3 S5 ]. A+ q2 i5 KEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
. Q( O$ L8 e; QDefault : Yes
7 Q+ y! d  _# f  OForced : No
& G/ t  }: H* fColor range : Limited
! Y/ c- g& z9 g& |Color primaries : BT.709  O, }- \" E; M& g, C
Transfer characteristics : BT.709
6 K5 }; d9 @) O) E. _Matrix coefficients : BT.709* ?. }4 n$ `4 i0 Y* R* q6 r' O& @

% ~/ ?+ W' _! Y: p* G7 ~# BAudio
- h8 ~, f% l( |" `  HID : 2
5 n. ]/ X4 u$ ~$ TFormat : AC-3' R1 s: w; h) f& g2 o% X
Format/Info : Audio Coding 37 u& o. B5 _$ `- }$ a5 v1 F9 k  y
Commercial name : Dolby Digital9 r6 T3 R- @  F* M) v' ^" B( Z4 Y
Codec ID : A_AC3
# w7 V2 {, Q# o% zDuration : 1 h 41 min
, y& Y/ Q% m' Z* z1 c% S+ ~' LBit rate mode : Constant5 I$ K% p& b+ N( }+ H4 G4 q
Bit rate : 640 kb/s
+ i& C3 p" c. n; F3 h1 l& mChannel(s) : 6 channels: m9 d* k2 U% j2 A
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
, f" }5 [! D6 ^% F% I! H# rSampling rate : 48.0 kHz
4 R+ R9 s4 ]; {+ sFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! r2 i6 d6 d( I) w2 {6 {
Compression mode : Lossy
: W. \0 U3 A- w& W+ U) ]Stream size : 464 MiB (5%)
# X, b) a1 U6 }  FLanguage : Chinese( b. @  w2 d" N/ y# h; H' O1 `
Service kind : Complete Main, D4 k& X' v  J! \. s
Default : Yes+ x$ R& q& O  d0 c
Forced : No9 R2 S. t+ r# i& }7 a" H' R

( [) V/ E+ A7 j7 B# v; K* G9 G' o1 IText #1
, C; d6 _) j8 CID : 3
$ ]( N# l1 i4 Y6 b- ~% SFormat : UTF-8: q. \5 X/ X8 }: }. t$ Q
Codec ID : S_TEXT/UTF80 d+ Q1 p4 z% y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 ]0 ~& @, L, D
Duration : 1 h 35 min
9 G3 b2 R7 D' a+ D3 HBit rate : 40 b/s  f( h/ q5 y6 L$ O
Count of elements : 1397
- e" k# c  T% s: L. i) \Stream size : 28.2 KiB (0%)) S+ ^% F! G* X5 g- `
Title : SRT; D. ~. E. j4 D. z0 P7 t4 |
Language : English' B4 Y5 h1 v3 e% r- _
Default : Yes
$ P/ t7 M8 Q2 D% {6 OForced : No
$ J: A- a* L" T" y
) ?9 }1 B9 d  z( [6 G. zText #2
. w) ~& P# I4 W9 |: y* A: r1 gID : 4
. u2 z. o7 m+ T6 C. I1 L, WFormat : PGS' `9 o2 Z0 X4 k! Z# l: _" G7 L
Muxing mode : zlib) Q8 ?6 f7 L% f/ Z) i7 s
Codec ID : S_HDMV/PGS. [' L9 j! J3 `: X9 f
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* u8 [* `) m& \! [2 @
Duration : 1 h 35 min
$ |+ r5 c) `; }. D6 B0 n3 GBit rate : 35.2 kb/s
2 d  T3 S+ T- c$ M) G9 n9 S# yCount of elements : 2252
3 B/ t5 v$ a  E2 g$ i6 hStream size : 23.9 MiB (0%)
$ p. L0 \  L* o' w: {7 W+ wLanguage : Chinese4 c( I% L; \( j
Default : No
+ A1 k7 _/ M8 C7 S4 @" o. vForced : No0 f/ x% X( ~. H

( ~; _4 \" z! |* _4 VText #3
: V$ \4 q: V) k5 [  JID : 56 T$ O6 z4 {( m5 k% s3 t2 i4 p- t+ D
Format : PGS
$ ?. w7 D0 y# S  eMuxing mode : zlib; Y. N1 k2 ?0 i" T) r
Codec ID : S_HDMV/PGS$ Q( a' ]9 u0 c4 H
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 O. i6 m- J; R
Duration : 1 h 35 min$ q- a6 E+ _; j7 |3 b% M# _
Bit rate : 36.7 kb/s0 ?% M+ l7 J. a% o: v- {/ `
Count of elements : 2262
8 S* U7 s- M8 |. y: ]8 dStream size : 24.9 MiB (0%)
+ ]  U; Q0 A3 g% @7 GLanguage : English
+ L% R; [' ~8 h$ V4 D- [- MDefault : No
* n8 m4 N* x2 o' I; b' WForced : No8 L0 i& P1 B+ P- a3 }! ^9 k  n  F
* F( p  x; b& D  S& N
Menu
% ?* G# l. k6 P, q/ N00:00:00.000 : en:Chapter 01% C* w% w5 w$ R: m. Y
00:07:35.958 : en:Chapter 02
5 t/ X! E9 H0 @5 Y) F1 |00:17:44.375 : en:Chapter 03
) }# y, }8 w8 b8 s8 z00:28:25.833 : en:Chapter 04, G8 e3 E0 s  t0 l2 y! k/ v- J
00:35:47.875 : en:Chapter 05
2 T0 w+ x. M& Q% T00:41:13.792 : en:Chapter 06! i5 c" W0 l' V# q
00:51:36.708 : en:Chapter 07
1 Z7 O% I# O: [" T, I2 W* |00:59:51.083 : en:Chapter 08
7 e* w& z9 v3 I: @9 \1 Q01:08:53.292 : en:Chapter 099 I6 a8 h! p2 v) u* T
01:18:14.917 : en:Chapter 10
3 U1 w1 R# G6 Q, q: [9 r3 K01:24:57.667 : en:Chapter 11/ I" r" h8 d) X% a
01:33:36.583 : en:Chapter 12

0 v$ V) x% m3 Q
6 y5 m, W6 d8 ]. f$ C8 Q
# }, h$ {: ^7 K

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 15

本帖點贊的會員︰

累計簽到:984 天
連續簽到:82 天
發表於 前天 06:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 8 小時前 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████
: N, A. s; H1 u! N9 B8 M9 r
( Q! l9 J! e+ E# r* y& r

& _, S$ ?- k5 R. |" C$ u8 A- ^; e! }3 I
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
* }) G% q. f# X0 z% q" L9 o, G
! @) i5 \  a' ?% Z% Q. c- U
2 \( D$ M3 z  R8 w  I- B6 X

, {2 D/ T6 }; @/ _3 w████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████( H: ]) t6 e& Y5 Q- U4 _7 M
9 k% W  g3 D" c/ p9 B& E, s
9 G% C0 e( K- }0 u) w6 X9 e

0 F! _! c) S+ G: A████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
' T( y: K, Y; t, \# Y& P; x

9 K; U% w* Z/ x1 ]/ ?# R( ?2 J* \

0 [$ X0 |+ e0 y+ |8 j0 m( k████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
; E2 I# A1 Z% i( W! _5 `

: |" w. f# p/ _3 Q% \3 M5 m6 Z( ^/ V9 |% Z
6 L2 O6 H% p& L0 W8 l
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
& g( D0 t3 }$ o9 s3 s; i  Y# D
$ T4 v' a2 T* Z" K5 O5 a8 h' A  D
6 C. i# z; c1 Y7 S6 I

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部